Před první návštěvou: 

Vezměte s sebou doporučující zprávu k vyšetření.
Seznam aktuálních léků, které užíváte včetně jejich dávkování.
Pokud přicházíte ke komlexnímu vyšetření a pokud Vám byla v posledních

6 měsících odebrána krev v rámci preventivního či jiného vyšetření - vezměte s sebou výsledky.
Pokud přicházíte ke specializovanému vyšetření, které vyžaduje přípravu,

přečtěte si jaké léky máte před vyšetřením vysadit.